10 października br., w dęblińskiej „Szkole Orląt” odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024, podczas której podchorążowie i studenci cywilni pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie i wstąpili do społeczności akademickiej Lotniczej Akademii Wojskowej.

Uroczystość poprzedziła poranna msza święta w Kościele Garnizonowym w intencji rozpoczynających edukację w LAW studentów.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się wprowadzeniem Orszaku Rektorskiego, któremu towarzyszyło odśpiewanie hymnu polskiego lotnictwa – „Marszu Lotników”. Następnie złożony został przez dowódcę uroczystości ppłk. Pawła Orłowskiego meldunek Rektorowi-Komendantowi gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofowi Curowi. Po wprowadzeniu sztandaru LAW i odśpiewaniu hymnu państwowego, Rektor-Komendant powitał przybyłych gości oraz zgromadzoną kadrę, pracowników i studentów.

Kulminacyjnym momentem uroczystości było złożenie ślubowania, po którym odśpiewano Pieśń Rycerską. Rektor-Komendant osobiście dokonał pasowania kordzikiem lotniczym podchorążych i studentów cywilnych przyjmując ich do społeczności akademickiej “Szkoły Orląt”.

W trakcie uroczystości odczytano również listy: Zwierzchnika Sił Zbrojnych, Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka oraz Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. Swoje przemówienia wygłosili również Przewodnicząca Samorządu Studentów LAW oraz przedstawiciel podchorążych pierwszego rocznika.

Po odśpiewaniu „Gaudeamus Igitur” nastąpiło przekazanie Kodeksu Honorowego Podchorążego Lotniczej Akademii Wojskowej oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień.

Uroczystość zakończył wykład inauguracyjny dr Aleksandry Stanek-Klepuszewskiej oraz mjr. dr. Michała Breszki nt. „Profilaktyka zdrowotna pilota przepustką do lotnictwa wojskowego”.

10 października br., w dęblińskiej „Szkole Orląt” odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023/2024, podczas której podchorążowie i studenci cywilni pierwszego roku złożyli uroczyste ślubowanie i wstąpili do społeczności akademickiej Lotniczej Akademii Wojskowej.

Uroczystość poprzedziła poranna msza święta w Kościele Garnizonowym w intencji rozpoczynających edukację w LAW studentów.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się wprowadzeniem Orszaku Rektorskiego, któremu towarzyszyło odśpiewanie hymnu polskiego lotnictwa – „Marszu Lotników”. Następnie złożony został przez dowódcę uroczystości ppłk. Pawła Orłowskiego meldunek Rektorowi-Komendantowi gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofowi Curowi. Po wprowadzeniu sztandaru LAW i odśpiewaniu hymnu państwowego, Rektor-Komendant powitał przybyłych gości oraz zgromadzoną kadrę, pracowników i studentów.