Kulminacją tych uroczystości był capstrzyk na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt.
Dzień Podchorążego to święto obchodzone na pamiątkę wydarzeń z 29 na 30 listopada 1830 r., kiedy to grupa słuchaczy Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie pod wodzą ppor. Piotra Wysockiego zaatakowała Belweder, rezydencję wielkiego księcia Konstantego, rosyjskiego dowódcy polskiej armii. Był to początek Powstania Listopadowego.
W ramach obchodów święta już od poniedziałku (20.11.23 r.) w Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie odbywały się imprezy kulturalne i zawody sportowe. W wydarzeniu uwzględniono także tradycyjną biesiadę lotniczą oraz zamykający całość obchodów Bal Podchorążego.
Jednak najważniejszym, a zarazem nieodłącznym elementem był wieczorny uroczysty capstrzyk odbywający się w blasku pochodni. Stanowi on hołd składany odwadze uczestników Powstania Listopadowego i ich dążeniu do niepodległości Ojczyzny.
Z  tradycji wywodzi się umiłowanie takich wartości jak patriotyzm, waleczność i odwaga. Ich połączenie z umiejętnościami zdobywanymi w toku kształcenia w Szkole Orląt sprawia, że mury naszej uczelni opuszczają młodzi oficerowie doskonale przygotowani do służby w wojsku polskim  – podkreślał Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.
W trakcie ceremonii odbyło się zaprzysiężenie honorowej służby wewnętrznej Lotniczej Akademii Wojskowej, a następnie przekazanie władzy jej słuchaczom. Symbolicznym aktem Rektor-Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur wręczył – pełniącemu funkcję Honorowego Komendanta LAW podchorążemu sierż. pchor. Mateuszowi Dziedzicowi szablę – symbol zwierzchnictwa nad uczelnią. Następnie dowodzenie nad poszczególnymi kompaniami szkolnymi objęli studenci wojskowi. Również poszczególni podchorążowie na czas rzeczonych obchodów przejęli kluczowe, honorowe funkcje w lotniczej akademii.
Capstrzyk poprzedziła Uroczysta Msza Święta w dęblińskim Kościele Garnizonowym, a celebrowana w intencji podchorążych.