Mszą Świętą w intencji „Szkoły Orląt” w Kościele Garnizonowym w Dęblinie, która była sprawowana przez duszpasterzy –  proboszcza parafii ks. płk. Mariusza Stolarczyka oraz wikariusza ks. ppor. Marka Pruszkowskiego.

O godzinie 12.00 na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, dowódca uroczystości mjr Paweł Orłowski, złożył meldunek Rektorowi Komendantowi LAW, gen. bryg. pil. dr. inż. Krzysztofowi Curowi o rozpoczęciu uroczystego apelu z okazji święta. Po dokonaniu przeglądu pododdziałów gen. Cur powitał przybyłych gości oraz zgromadzoną kadrę i pracowników resortu obrony narodowej. Po wciągnięciu flagi na maszt i odśpiewaniu hymnu nastąpił przelot pary TS-11 z zespołu akrobacyjnego „Biało-Czerwone Iskry”, który uświetnił uroczystość.

Jubileusz jest zawsze okazją do wspomnień, do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami. Lotnicza Akademia Wojskowa, na przestrzeni swojej długiej historii, wielokrotnie zmieniała nazwę i stawała przed koniecznością reorganizacji systemu szkolenia. Zawsze jednak pielęgnowała lotniczą tradycję, łącząc pokolenia, które współtworzą jej teraźniejszość. Ze Szkoły Orląt odleciało tysiące znakomicie wyszkolonych zdobywców podniebnych przestworzy, którzy rozsławiali imię polskich skrzydeł na całym świecie – powiedział Rektor-Komendant LAW, gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur zwracając się do uczestników dzisiejszej uroczystości