4 września 2021 studenci – ochotnicy, którzy szkolili się w CSIL w ramach Legii Akademickiej, złożyli przysięgę wojskową.

Podczas uroczystości odczytano rozkaz okolicznościowy związany ze świętem obu Jednostek, dotyczący awansów, medali oraz odznak pamiątkowych przyznanych żołnierzom i pracownikom RON.