W ubiegły czwartek, tj. 3 czerwca w jedności ze wspólnotą Kościoła Powszechnego, obchodziliśmy w naszej wojskowej wspólnocie parafialnej Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, zwane Bożym Ciałem.

Ze względu na panujące obostrzenia i zalecenia sanitarne, obchody przybrały skromniejszą formę niż zwykle. W przeciwieństwie do lat ubiegłych procesja Eucharystyczna odbyła się na terenie naszej jednostki.

Bardzo dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowania oprawy muzycznej, asysty liturgicznej oraz osobom przygotowującym poszczególne ołtarze.