14 maja w naszej wspólnocie miała miejsce bardzo podniosła uroczystość. W obecności ks. bpa Józefa Guzdka grupa 74 uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz naszego Liceum Lotniczego przystąpiła do sakramentu bierzmowania, które wprowadziło ich w pogłębienie łaski chrztu świętego.

Sakrament ten daje szczególną moc do dawania świadectwa o Bogu i wyznawania Go całym życiem.

Życzymy wszystkim uczestnikom liturgii, aby Dary Ducha Świętego „umocniły ich do mężnego wyznawania wiary i postępowania według jej zasad”.