W ramach akcji Żołnierska Pamięć tuż przed zbliżającym się Świętem Narodowym Trzeciego Maja, podchorążowie Lotniczej Akademii Wojskowej uporządkowali założoną na stokach reduty dęblińskiej twierdzy nekropolię, która w 2015 roku obchodziła 100 rocznicę istnienia.

Spoczywają na niej żołnierze polskich oddziałów legionowych, którzy walczyli pod dowództwem Józefa Piłsudskiego w składzie 1 Armii austriackiej, Ci którzy polegli w I wojnie światowej oraz wojnie polsko – radzieckiej z 1920 r., żołnierze 15 Pułku Piechoty „Wilków”, polscy lotnicy, którzy zginęli w latach 1927 – 1939 oraz polegli 2 września 1939 r. oficerowie – piloci formującej się wówczas w Dęblinie czechosłowackiej grupy lotniczej.

Cmentarze są naszym dobrem kulturowym – podkreślają podchorążowie – musimy o nie dbać. Dlatego warto pochylić się nad zapomnianymi i zaniedbanymi mogiłami które nie mają już swoich właścicieli i poświęcić im chwilę, aby oczyścić je z zarastającej trawy i liści.

W tegorocznej akcji, pomimo epidemii, wraz podchorążymi i studentami Lotniczej Akademii Wojskowej uczestniczyli kadeci Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych, pracownicy urzędu miejskiego a także uczniowie z dęblińskich szkół.

Kapelan społeczności akademickiej ks. ppor. Marek Pruszkowski przypomina, że ponad 90 proc. grobów na tym cmentarzu pozbawionych jest opieki osób bliskich: To wspaniała akcja edukacyjna dla młodzieży, w ramach której pomagając w odnowieniu zniszczonych miejsc pochówku odkrywają bogatą w wydarzenia kartę z historii dziejów oręża polskiego i naszego regionu.