4 grudnia 2021 r. na placu przed pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt odbyła się 125 Promocja Oficerska. 
Do promocji przystąpiło 82 absolwentów pięcioletnich studiów stacjonarnych LAW, 28 słuchaczy kursu oficerskiego i 1 absolwent AWL.

Uroczystość poprzedziła dzień wcześniej Msza Święta w intencji promowanych.

Liturgii przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Dziekan Sił Powietrznych ks. prał. kan. płk.  Janusz Radzik.

Podczas uroczystej promocji odmówił również modlitwę błogosławieństwa nad nowo promowanymi.
Fot. M. Serafin,
Ł. Matuszczak