29 listopada obchodziliśmy w naszym Garnizonie Dzień Podchorążego.

Z tej okazji kapelani odprawili Mszę świętą w intencji podchorążych.

Podczas liturgii kazanie w mundurze galowym kapelana dokończył „nowy, jednodniowy kapelan” – pchor. Mateusz Dziedzic.

Fot. ks. ppor. Łukasz Matuszczak,

pchor. Kevin Pinkowski