W ostatnim czasie jest dane nam brać udział w licznych uroczystościach odbywających się na terenie naszego garnizonu.

3 października miała miejsce uroczysta przysięga wojskowa pierwszego rocznika Lotniczej Akademii Wojskowej, a 3 dni później tj. 6 października uroczystą immatrykulacją rozpoczęto kolejny rok zdobywania wiedzy i doświadczenia przez wszystkich studentów kierunków wojskowych jak i cywilnych.

Kanoniczne objęcie funkcji proboszcza

Tego dnia podczas Eucharystii sprawowanej w naszym garnizonowym kościele, w obecności delegata z ramienia ks. bpa polowego Józefa Guzdka, ks. ppłk. Andrzeja Piersiaka, Dziekana Dekanatu Wojsk Lądowych, miało miejsce kanoniczne objęcie funkcji proboszcza przez ks. płk Mariusza Stolarczyka, który przewodniczył uroczystej koncelebrze.

Klub Uczelniany i nowy hangar

Również 6 października nastąpiło otwarcie świeżo wyremontowanego Klubu Uczelnianego, jak również poświęcenie nowego hangaru Lotniczej Akademii Wojskowej.