W miniony piątek tj. 2 października, dębliński Garnizon przeżywał doniosłą uroczystość.

Pierwszy rocznik podchorążych Lotniczej Akademii Wojskowej, na placu przed Pomnikiem Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt, wypowiedział słowa:

„Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam

służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej,

bronić jej niepodległości i granic.

Stać na straży Konstytucji,

strzec honoru żołnierza polskiego,

sztandaru wojskowego bronić.

Za sprawę mojej Ojczyzny,

w potrzebie krwi własnej ani życia nie szczędzić.

Tak mi dopomóż Bóg”.

Ta przysięga żołnierska włączyła podchorążych do wielkiej żołnierskiej rodziny

Uroczystość poprzedziła Msza Święta sprawowana w naszym kościele garnizonowym, której przewodniczył proboszcz parafii ks. płk Mariusz Stolarczyk.

Nowo zaprzysiężonym żołnierzom życzymy, aby swoje życie budowali w oparciu o słowa, które są nośnikiem bardzo konkretnych wartości, a które widnieją na Sztandarze „Bóg-Honor-Ojczyzna”.

Fot. Lotnicza Akademia Wojskowa