Dnia 10 grudnia br. w parafii wojskowej odbył się odpust ku czci Matki Bożej Loretańskiej. Mszy świętej odpustowej przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Dziekan Straży Granicznej ks. kan. płk dr Zbigniew Kępa. W liturgii udział wzięli także: przedstawiciele rodziny ks. Jansa, Proboszcz rodzinnej parafii ks. dr Wacław Socha oraz członkowie Stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich. Podczas liturgii odsłonięta i poświęcona została tablica pamiątkowa ku czci śp. ks. majora Mieczysława Janasa.

Ksiądz Janas od roku 1938 pełnił posługę kapelana w Garnizonie Dęblin oraz zginął tragicznie w 1940 roku w obozie w Twerze.

Cześć jego pamięci!