Dnia 22 listopada br. uczniowie klas pierwszych Liceum Lotniczego złożyli na sztandar uroczyste ślubowanie. Wydarzenie rozpoczęło się liturgią Mszy świętej, której przewodniczył oraz Słowo Boże wygłosił Dziekan Sił Powietrznych ks. kan. ppłk Paweł Piontek.

Następnie w auli LAW-u odbyła się dalsza część uroczystości.

Zdjęcia: ŁM i OLL