Dnia 15. czerwca  br. odbyło się święto Lotniczej Akademii Wojskowej. Mszy świętej przy współudziale kapelanów: prawosławnego i ewangelickiego przewodniczył Proboszcz Garnizonu Ks. płk. kan. Mariusz Stolarczyk. Okolicznościową homilię wygłosił wikariusz parafii oraz kapelan LAW-u – ks. ppor. Łukasz Matuszczak.

Tego dnia odbyły się również: uroczystości przy pomniku “Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt”, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego a także okolicznościowy piknik.

Foto: Marta Serafin