22 kwietnia br. odbyło się poświęcenie obelisku upamiętniającego wyjątkową osobowość – por. pil. Janinę Lewandowską, jedyną polską pilotkę, która zginęła tragicznie w Katyniu. W uroczystości wzięli udział zaproszeni goście wojskowi i cywilni. Poświęcenia dokonał Proboszcz Garnizonu ks. płk. kan. Mariusz Stolarczyk.

Organizatorem wydarzenia była Dyrekcja oraz cała społeczność Ogólnokształcącego Liceum Lotniczego w Dęblinie.
   Cześć jej pamięci!