W związku z nominacją przez papieża Franciszka dnia 15 stycznia 2022 roku nowego biskupa polowego Wiesława Lechowicza, dnia 12 lutego br. o godzinie 11.00 odbył się ingres do katedry polowej Wojska Polskiego w Warszawie. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele państwa, wojska i duchowieństwa.

Prosimy o modlitwę w intencji nowego biskupa polowego.