1 października 2021 na placu przed Pomnikiem „Bohaterskim Lotnikom Dęblińskiej Szkoły Orląt” podchorążowie pierwszego roku złożyli przysięgę na sztandar.