5 grudnia 2020 w dęblińskim garnizonie odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski.

Łącznie tego zaszczytu dostąpiło 121 podchorążych z Lotniczej Akademii Wojskowej, Wojskowej Akademii Technicznej i Akademii Marynarki Wojennej.

Zasadniczą część uroczystości, która miała miejsce w nowo otwartym hangarze, poprzedziła Msza Święta w naszym kościele garnizonowym. Przewodniczył celebrze i kazanie wygłosił proboszcz ks. płk Mariusz Stolarczyk, który w towarzystwie Zastępcy Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego księdza mitrata płk. Aleksego Andrejuka oraz Ewangelickiego Dziekana Sił Powietrznych ks. płk. Wiesława Żydla udzielił uroczystego błogosławieństwa nowo promowanym podporucznikom Wojska Polskiego.

Fot. Marta Serafin, Daniel Młynarczyk