Warszawa, 30 marca 2020 r.

Mając na uwadze Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów W czasie Covid-19, z 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności liturgicznych w najbliższych tygodniach, z 21 marca br., biorąc pod uwagę obecną sytuację sanitarną w Polsce, przekazuję Księżom Kapelanom niniejszą instrukcję dotyczącą obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum na czas epidemii.

Kościół Powszechny znalazł się w nadzwyczajnej sytuacji z powodu pandemii. Pierwszy raz od wielu wieków Ojciec Święty będzie sprawował Liturgię Wielkiego Tygodnia bez udziału wiernych.

Polecam Księżom Kapelanom, aby sprawowali misteria Triduum Sacrum bez  udziału ludu Bożego. Uczestnictwo w celebracjach Triduum Paschalnego nie jest nakazane. W związku z tym nieobecność na tych celebracjach nie wiąże się z popełnieniem grzechu. Zachęcam usilnie wiernych do uczestnictwa w Triduum Paschalnym za pośrednictwem telewizji, radia i internetu oraz do duchowego przyjmowania Komunii Świętej. Przedłużając, aż do odwołania, dyspensę z dnia 12 marca br. (L.dz. 245/CD/2020), tym samym zwolniłem wiernych Ordynariatu Polowego z obowiązku udziału we Mszy Świętej w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

Przypominam wiernym, że obowiązek corocznej spowiedzi świętej mogą wypełnić po zakończeniu epidemii. W obecnej sytuacji należy wzbudzać akt żalu doskonałego, z miłości do Boga, choćby słowami znanej formuły: „Ach żałuję za me złości…”. Akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie pragnienie wyznania grzechów ciężkich w spowiedzi, przywraca wiernemu stan łaski uświęcającej. Zachęcam do tego wyjątkowego, osobistego pojednania z Bogiem szczególnie osoby chore i zagrożone. Kapłanom polecam, aby dyspozycyjność wobec wiernych proszących o sakrament pokuty łączyli z roztropnością. W sprawowaniu tego sakramentu polecam stosować się do zasad wypracowanych na moje polecenie przez kurię biskupią Ordynariatu Polowego.

W związku ze stanem epidemii w naszym kraju przypominam o konieczności przestrzegania aktualnych wskazań organów państwowych i służb sanitarnych (na chwilę wydania niniejszej Instrukcji, do dnia 11 kwietnia br., jest to 5 osób, nie licząc celebransów).

 

Niedziela Palmowa

Liturgię Mszy Świętej Niedzieli Palmowej należy rozpocząć krótkim wejściem z zakrystii do prezbiterium. Z ambony można odczytać Ewangelię o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy, a następnie odmówić modlitwę poświęcenia palm, bez pokropienia wodą święconą. Nie należy celebrować procesji z palmami.

 

Wielki Czwartek

W czasie sprawowania Mszy Wieczerzy Pańskiej należy pominąć obrzęd umywania nóg. Na zakończenie liturgii polecam odśpiewanie Suplikacji. Nie przygotowujemy tradycyjnej „ciemnicy”, zaś Najświętszy Sakrament powinien być przechowywany w Tabernakulum. Zgodnie z rubrykami Mszału Rzymskiego, po zakończeniu celebracji, należy obnażyć ołtarz.

Według wskazań Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wyjątkowo udziela się wszystkim księżom możliwości odprawienia Mszy Świętej w tym dniu „w odpowiednim miejscu, bez udziału wiernych”.

 

Wielki Piątek

Sprawowanie Liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej rozpoczyna się krótkim wejściem do prezbiterium. Zgodnie z zaleceniem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów polecam, aby w modlitwie powszechnej, jako przedostatnie, dołączyć następujące wezwanie (w załączniku tekst i nuty):

Módlmy się do Boga Ojca Wszechmogącego o uwolnienie od wszelkich nieszczęść i zatrzymanie epidemii, aby ochronił nas przed strachem, uleczył naszych chorych, pocieszył ich rodziny, dał mądrość rządzącym, energię i siłę lekarzom, pielęgniarkom i wolontariuszom, a życie wieczne naszym zmarłym.

Wszechmogący i miłosierny Boże, + spójrz na swoje dzieci, które w tym trudnym momencie niepewności i lęku w wielu regionach Europy i świata * zwracają się do Ciebie szukając siły, zbawienia i pocieszenia. + Prosimy nie opuszczaj nas w chwili próby, ale uwolnij nas od zła wszelkiego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen

W drugiej część Liturgii Wielkiego Piątku należy użyć pierwszej formy ukazania Krzyża. Po Jego odsłonięciu, kapłan stojąc przed ołtarzem, podnosi Krzyż i oddaje mu cześć. Polecam wówczas odśpiewanie Suplikacji. Po zakończonej adoracji Krzyż należy przenieść w wyznaczone miejsce i – jeśli to możliwe – ustawić Go pionowo. Zgodnie z zarządzeniem nr 1/2020 Rady Stałej KEP z 12 marca br., cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklękniecie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego.

W związku z zaistniałą sytuacją polecam, aby w tym roku nie przygotowywać tradycyjnego Grobu Pańskiego. Zachęcam, aby – jeśli to możliwe – jedynie umieścić figurę Chrystusa przed ołtarzem głównym. W kościołach, w których zaplanowano transmisję online można na ten czas wystawić do adoracji Najświętszy Sakrament, nakryty białym welonem, ustawiony na mensie ołtarza.

 

Wielka Sobota

W związku z trwającą epidemią, należy zachęcić wiernych do modlitwy w gronie najbliższej rodziny.

W Wielką Sobotę zakazuję organizowania tradycyjnego święcenia pokarmów. Zamiast tego, zachęcam wiernych do odmówienia w domu modlitwy przed śniadaniem wielkanocnym.

Tekst tego obrzędu znajduje się w załączniku, który zalecam umieścić na stronach parafialnych.

 

Wigilia Paschalna

Liturgię Wigilii Paschalnej należy rozpocząć krótkim wejściem do prezbiterium. Polecam, aby na początku Wigilii, w czasie Liturgii Światła, pominąć rozpalenie ogniska, a tylko przy ołtarzu poświęcić płonący znicz. Następnie należy przygotować Paschał, ustawiając go przy ambonie i przejść do śpiewu Orędzia Wielkanocnego. W czasie Liturgii chrzcielnej należy tylko odnowić przyrzeczenia chrzcielne, bez zapalania świec i pokropienia, opuszczamy Litanię do Wszystkich Świętych, błogosławieństwo wody chrzcielnej i chrzest.

Nakazuję, aby zrezygnować z procesji rezurekcyjnej. Liturgię kończy uroczyste błogosławieństwo.

+ Józef Guzdek

Biskup Polowy Wojska Polskiego

 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

(Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2010, nr. 1347-1350)

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:

Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

 

Wszyscy odpowiadają:

Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

 

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego.

 

1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie. 

Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

 

Albo:

 

Mt 6, 31 ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?

Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy  jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

 

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

 

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.

 

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:

Uczniowie poznali Pana. Alleluja

 

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

 

Módlmy się:

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

 

Wszyscy: Amen.