Zmiana na stanowisku proboszcza parafii

Dekretem Biskupa Polowego WP gen. bryg. Józefa Guzdka następuje zmiana na stanowisku proboszcza w parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie. Z dniem 16 września 2020 urząd proboszcza obejmie ks. płk Mariusz Stolarczyk,…

Transmisja Mszy Świętych w oktawie Wielkiej Nocy

Msze Święte w parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w oktawie Wielkiej Nocy będą transmitowane na żywo o godzinie 18:00.

Niedziela Palmowa

Niedziela Palmowa 5 kwietnia 2020 r. Niedzielą Palmową rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Łączymy się z Wami drodzy parafianie i sympatycy parafii w tym trudnym czasie epidemii Koronawirusa poprzez wspólną modlitwę, Waszą…

Modlitwa przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, t. 2, Katowice 2010, nr. 1347-1350) Ojciec rodziny lub przewodniczący…

Instrukcja dotycząca obchodów Wielkiego Tygodnia i Triduum Sacrum w czasie epidemii

Warszawa, 30 marca 2020 r. Mając na uwadze Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów W czasie Covid-19, z 19 marca br. oraz Wskazania Prezydium Konferencji Episkopatu Polski dla biskupów odnośnie do sprawowania czynności…

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze,…