Aktualności

DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.

PENITENCJARIA APOSTOLSKA DEKRET Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze,…

Apel biskupa polowego Józefa Guzdka do wiernych Ordynariatu Polowego w związku z epidemią

„Nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości oraz trzeźwego myślenia” – napisał św. Paweł w Drugim Liście do Tymoteusza (2 Tm 1,7). Wobec szerzącej się w różnych krajach, w tym także w naszej Ojczyźnie, groźnej…

Pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę

W sobotę, 15 października 2019 r. uczniowie klasy III OLL, przygotowujący się do egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020, uczestniczyli w pielgrzymce archidiecezji lubelskiej na Jasną Górę. Na program pielgrzymki składały…

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w OLL

W auli głównej Lotniczej Akademii Wojskowej odbyła się inauguracja nowego roku szkolnego 2019/2020. Uroczystość poprzedziła msza św. w kościele garnizonowym p.w. Matki Bożej Loretańskiej, którą w intencji pracowników i uczniów…

Pożegnanie z parafią

Dekretem Biskupa Polowa WP dotychczasowy proboszcz parafii wojskowej Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie ks. Marcin Czeropski oraz wikariusz ks. Mariusz Leonik skierowani zostali do pracy duszpasterskiej w innych placówkach. Ks. Marcin,…

O parafii

Parafia wojskowa p.w. Matki Boskiej Loretańskiej w Dęblinie wchodzi w skład Dekanatu Sił Powietrznych. Swoją posługą obejmuje żołnierzy oraz pracowników wojska wraz z rodzinami ze wszystkich jednostek garnizonu Dęblin.

Parafię wojskową p.w. Matki Bożej Loretańskiej w Dęblinie erygował 21 stycznia 1993 r. biskup polowy WP gen. bryg. Sławoj Leszek Głódź. Nabożeństwo licznie zgromadziło mieszkańców osiedla Lotnisko. Jego Ekscelencja zaaprobował lokalizację izby modlitwy, będącą wówczas w trakcie prac adaptacyjnych na kaplicę wojskową, którą stanowił opuszczony budynek dawnej stołówki żołnierskiej.

Prace nad przebudową świątyni rozpoczęły się w 2003 r. Inicjatorem budowy obecnego kościoła był ówczesny proboszcz ks. płk Stanisław Gulak. Dzięki dużemu zaangażowaniu wielu osób w 2004 r. udało się szczęśliwie zakończyć podjęte prace.

 • Erygacja parafii

  21 stycznia 1993 r

  Erygacja parafii przez biskupa polowego WP gen. bryg. Sławoja Leszka Głodzia

 • Rozpoczęcie budowy świątynii

  2003r.

  Inicjatorem budowy obecnego kościoła był ówczesny proboszcz ks. płk Stanisław Gulak

 • Zakończenie budowy

  2004r.

  Dzięki staraniom ówczesnego księdza proboszcza i lokalnej społeczności udało się zakończyć prace po roku prac.

 • Adres

  Dekanat Sił Powietrznych
  Parafia Wojskowa p.w. Matki Bożej Loretańskiej
  ul. Brygady Pościgowej 2
  08-521 Dęblin