16 października 2021 r. grupa maturzystów z Liceum Lotniczego uczestniczyła w 37. pielgrzymce maturzystów archidiecezji lubelskiej.
Młodzież wzięła udział w nabożeństwie drogi krzyżowej oraz Mszy świętej pod przewodnictwem biskupa Adama Baba.
Wraz z uczniami pielgrzymowali: katecheta OLL ks. ppor. Łukasz Matuszczak oraz wychowawcy – Ewa Skrzypacz i Bożena Balcerek.